20 klausimų prieš praktinį važiavimą

Video paaiškinimas

20 patikrinimo klausimų prieš važiavimą ir egzamino metu jums bus užduoti 3 klausimai atsitiktine tvarka.

ATNAUJINTA 2023.11.25

Atsakant į kai kuriuos klausimus, reikės išlipti iš automobilio ir prieš išlipant iš automobilio, nepamirškite įjungti (užtraukti) rankinį stovėjimo stabdį..

 

Jei atliekant patikrinimą reikia atidaryti (atkelti) variklio gaubtą, tai atlieka egzaminuotojas! Jūsų tik gali paprašyti patraukti variklio gaubto atidarymo svirtį esančią automobilio viduje.

1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.

Atsakymas: : (Reikės išlipti ir parodyti.) Tikriname po priekiniu variklio gaubtu. Jį atidarius bus ryški variklio alyvos matuoklė (dažniausiai ji būna geltonos spalvos ir su tepalo indelio simboliu).

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

Atsakymas: Patikrinimą atlikti reikia automobiliui stovint lygioje vietoje, prieš užvedant, kol automobilio variklis yra šaltas. Pirmiausia ištraukiame variklio alyvos matuoklę, ją nuvalome ir vėl įstatatome į tą pačią vietą. Tuomet pakartotinai ją ištraukus apžiūrime kiek ji buvo panirusi į alyvą. Ant matuoklės yra atžymos MIN ir MAX, normalus variklio alyvos lygis yra tarp MIN ir MAX žymų.

3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Atsakymas: Jeigu automobilis užvestas ir vairas sukasi į vieną ar kitą pusę labai lengvai, be didesnių pastangų, tai vairo stiprintuvas veikia. Esant neužvestam automobiliui vairas sukasi labai sunkiai, reikia daug fizinės jėgos, reiškia pats vairo stiprintuvas neveikia. Jei vairas sukasi sunkiai ir reikia daug fizinės jėgos esant užvestam varikliui, reiškia kad automobilyje nėra vairo stiprintuvo, arba jis sugedęs.

4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Atsakymas: (Reikės išlipti ir parodyti.)  Variklio aušinimo sistemos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Ten rasite specialų plastmasinį skysčio išsiplėtimo rezervuarą (bakelį). (dažnai su garų simboliu ant viršaus. O pats aušinimo skystis dažniausiai būna rausvos arba žalsvos spalvos). P.S. Hibridinis automobilis gali turėti du aušinimo sistemos išsiplėtimo bakelius – vienas vidaus degimo variklio aušinimui, antras bakelis elektrinio variklio sistemos aušinimui.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Atsakymas: Ant aušinimo skysčio bakelio šono yra atžymos (dažniausiai būna užrašai MIN ir MAX, kartais tiesiog brūkšneliai be jokių užrašų). Aušinimo skysčio lygis turi būti tarp atžymų MIN ir MAX.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Atsakymas: Įjungiame (užtraukiame) stovėjimo stabdį. (užtraukti reikia tiek kad bandant jį dar traukti darosi sunku ir reikalinga labai didelė jėga norint jį dar papildomai užtraukti, o jei yra elektrinė stovėjimo stabdžio sistema – įjungimas vyksta dažniausiai pakeliant stabdžio jungiklį aukštyn arba paspaudžiant stovėjimo stabdžio mygtuką – kai kuriuose automobiliuose). Tuomet įjungus pirmą pavarą ar atbulinės eigos pavarą bandyti pajudėti ir jei jaučiamas stiprus stabdymas, reiškia stovėjimo stabdys pilnai veikia.

7. Parodykite, kur pilsite langų plovimo skystį.

Atsakymas: (Reikės išlipti ir parodyti.) Langų plovimo skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu. Pats  visas bakelis dažnai nebūna akivaizdžiai matomas, bet būna matomas pats bakelio dangtelis, kuris dažniausiai yra ryškiai mėlynos spalvos su specialiu simboliu – lango ir ant jo bėgančio skysčio.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

Atsakymas: Pirmiausia tikrintume vizualiai (apžiūrėdami bakelį ar jame yra skysčio). Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir kontrolinė lemputė esanti prietaisų skydelyje. Jeigu bakelis nėra matomas ir nėra signalizuojančios lemputės apie pasibaigusį skystį, nesant langų plovimo skysčio jis tiesiog nebebėgs ant langų.

9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Atsakymas: (Gali reikėti paspausti.)  Norėdami patikrinti ar veikia garsinis signalas, reikia paspausti toje vietoje kur yra garsinio signalo simbolis ant vairo.

10. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

Atsakymas: (Reikės išlipti ir parodyti.)  Stabdžių skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu horizontaliai stabdžių pedalui į viršų (toje pusėje kur stabdžio pedalas). Ant stabdžių skysčio rezervuaro dangtelio yra specialus simbolis – geltonas stabdžių būgnas (apskritimas) su stabdžių kaladėlėmis iš šono.

11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.

Atsakymas: Tinkamas skysčio lygis turi būti tarp MAX ir MIN žymių, esančių ant bakelio šono. Jei žymų ant rezervuaro nėra, apie skysčio trūkumą signalizuos automobilio prietaisų skydelyje esanti stabdžių kontrolinė lemputė.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Atsakymas:(Gali reikti išlipti ir apžiūrėti iš lauko.) Automobilio degimas turi būti įjungtas arba užvestas variklis, kad posūkių signalai veiktų). Norėdami įjungti posūkių signalą paspauskite posūkių svirtelę aukštyn arba žemyn. Žalios spalvos rodyklė – indikatorius prietaisų skydelyje rodo, kuris posūkio signalas veikia ir tuo pačiu mirksi automobilio tos pusės posūkių lemputės.

13. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Atsakymas: Stabdžių šviesos signalų tikrinimas vyksta vizualiai, nuspaudus stabdžių paminą turi užsidegti automobilio gale stop žibintų šviesos. Jeigu esu vienas tai nuspausti stabdžio pedalą pačiam ir tuo pačiu metu apžiūrėti ar šviečia stop žibintai pačiam yra sudėtinga, vienas kaip sprendimo būdas galėtų būti sunkesnio daikto uždėjimas ant stabdžio pedalo, o pačiam tuo metu galima išlipti apžiūrėti. Tamsiu paros metu patikrinti yra lengviau privažiuojant automobilio galu prie sienos ar kito vertikalaus statinio ir nuspaudus stabdžių pedalą pamatysime raudonos spalvos stabdžių šviesos signalų (žibintų) atspindį ant sienos ar to statinio. Jeigu nesate vienas, galima paprašyti kieno nors pagalbos, kad pažiūrėtų ar užsidega stop žibintai arba paprašyti, kad nuspaustų stabdžių pedalą kol patys apžiūrėsime ar veikia visi stop žibintai.

14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

Atsakymas: Darbinis (pagrindinis) stabdys laikomas techniškai tvarkingu, jeigu stabdžio pedalą paspaudus, jis nusileidžia ne daugiau kaip pusę savo eigos. Jeigu kaskart spaudžiant stabdžių pedalą, jis spaudžiasi iki galo, vadinasi stabdžiai yra sugedę ir toliau važiuoti negalima.

15. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Atsakymas: (Reikės įjungti ir gal net išlipti apžiūrėti. Ar tinkamai veikia visi žibintai reikėtų tikrinti vizualiai, kai automobilio variklis įjungtas.) Paeiliui įjunkite žibintus ir apžiūrėkite juos. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai dienos šviesos arba gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, jeigu įrengti, turi degti priešrūkiniai žibintai, automobilio gale- raudonos gabaritinės šviesos, atbulinės eigos žibintas, galiniai rūko žibintai, jei tokie įrengti, ir numerio apšvietimas.

16. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

Atsakymas: (Reikia papasakoti.) Informacinį lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose rasime atsidarę degalų pylimo dangtelį, kai kuriuose automobilių modeliuose šią informaciją galima rasti ant vairuotojo pusės statramsčio atsidarius automobilio dureles arba automobilio žinyne – techninėje knygoje.

17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

Atsakymas: (Reikia papasakoti.) Paprasčiausias būdas yra patikrinti vizualiai apžiūrėjus padangas ir padanga neturėtų būti subliuškusi, o tikslesniam nustatymui naudojame manometrą. Atsukus padangos ventilio dangtelį, į patį ventilį įstatomas oro slėgio matavimo prietaisas – manometras. Spustelėjus jį į padangos ventilį ir kelias sekundes palaikius atleidžiame. Manometro skydelyje matysite koks yra oro slėgis padangoje. Gali būti ir užsukamas manometras ant padangos ventilio. Slėgis turi būti toks, koks yra nustatytas pagal reikalavimus.

18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Atsakymas: (Reikia papasakoti.) Paprasčiausiai padangų protektoriaus gylį galima įvertinti vizualiai apžiūrėjus ir matant, kad pats raštas , tie vadinami grioveliai yra gilūs ir gylio indikatorius dar giliai rašto viduje tai padangą naudoti dar tikrai galėsime. Padangos raštui nudilus iki indikatoriaus labiausiai nudulusioje vietoje, tai dažniausiai būna kraštai, reiškia yra pasiekta riba ir toliau važinėti tampa pavojinga su tokiomis padangomis ir tikslesniam įvertinimui naudojamas specialus rašto gylio matuoklis, taip pat galima pasinaudoti slankmačiu arba paprasčiausia liniuote, matuojamas griovelio gylis ir toje vietoje kurioje labiausiai nudilęs rašto gylis.

(Padangų protektoriaus gylis turėtų būti ne mažesnis nei 1.6mm vasarą ir ne mažesnis 3mm žiemą).

 

19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti. 

Atsakymas: (Reikia papasakoti.) Vizualiai apžiūrėjus padangas, jos turėtų būti nudilusios tolygiai, pats padangos protektorius neturėtų būti nudilęs žemiau nustatytų normų ( vasarinė ne mažiau 1.6 mm., žieminė ne mažiau 3 mm.) yra rašto gylio indikatoriai, pagal kuriuos galima greit nustatyti ar dar pakanka rašto gylio saugiam važiavimui. Padangos taip pat turi būti be gumbų, atplaišų ar įtrūkimų. Taip pat įvertiname ar padangos nesubliuškę (ar ne minkštos). Senos padangos gali taip pat kelti pavojų saugiam važiavimui, nes sena padanga praranda savo gerąsias savybes ir bėgant laikui ji kietėja bei mažėja jos sukibimas su kelio danga ir didėja tikimybė, kad ji gali sprogti tiesiog važiuojant. Ant padangos rasime pagaminimo metus ir mėnesį. ( Jei paklaustų kokia padanga jau sena, tai galima sena ją laikyti tikrai kai jai yra 6-7 metai ir daugiau)

20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Atsakymas: (Reikės parodyti ir gal net išlipti apžiūrėti ir nepamirštam užtraukti rankinio išlipant). Avarinės šviesos signalizacijos tikrinimas vyksta vizualiai, kai ji yra įjungta. Norėdami įjungti avarinę šviesos signalizaciją, nuspauskite avarinio signalo jungiklį (raudonas ar juodas mygtukas su trikampio simboliu). Įjungus avarinį prietaisų skydelyje mirksės kartu abiejų posūkių kontrolinės lemputės. Išlipus iš automobilio ir apėjus jį, pamatysite kad visos keturios posūkių lemputės mirksi kartu. Norėdami išjungti avarinį signalą, vėl nuspauskite jungiklį

Priminimas

Jei reikės išlipti iš automobilio, nepamirškite prieš išlipant įjungti (užtraukti) rankinį stovėjimo stabdį.

Jei atliekant patikrinimą reikia atidaryti (atkelti) variklio gaubtą, tai atlieka egzaminuotojas! Jūsų tik gali paprašyti patraukti variklio gaubto atidarymo svirtį.

Sėkmės egzamine !
Jei tau padėjo mūsų patarimai, sek mus Facebook paskyroje: vairavimo mokykla Jonvaira.