20 klausimų prieš praktinį važiavimą

Video paaiškinimas

20 klausimų prieš praktinį važiavimą tekstinis paaiškinimas

Priminimas: Jei reikės išlipti iš automobilio, nepamirškite prieš išlipant, įjungti (užtraukti) rankinį stovėjimo stabdį. (Atsakant į kai kuriuos klausimus, reikės išlipti iš automobilio.)

1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.

Atsakymas: Tikriname po priekiniu variklio gaubtu. Jį atidarius bus ryški variklio alyvos matuoklė (dažniausiai ji būna geltonos spalvos).

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

Atsakymas: Patikrinimas atliekamas automobiliui stovint lygioje vietoje, prieš užvedant, kol automobilio variklis yra šaltas. Reikia ištraukti variklio alyvos matuoklę, ją nuvalyti ir vėl įstatyti. Tuomet pakartotinai ją ištraukus pažiūrėti, kad ant variklio alyvos matuoklės alyvos nebūtų daugiau MAX žymos ir mažiau MIN žymos. Normalus lygis tarp MAX ir MIN žymų.

3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Atsakymas: Jeigu automobilis užvestas ir vairas sukasi į vieną ar kitą pusę labai lengvai, be didesnių pastangų, tai vairo stiprintuvas veikia. Esant neužvestam automobiliui vairas sukasi labai sunkiai, reikia daug fizinės jėgos, reiškia pats vairo stiprintuvas neveikia. Jei vairas sukasi sunkiai ir reikia daug fizinės jėgos esant užvestam varikliui, reiškia kad automobilyje nėra vairo stiprintuvo, arba jis sugedęs.

4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Atsakymas: Variklio aušinimo sistemos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Ten rasite specialų plastmasinį skysčio išsiplėtimo rezervuarą (bakelį). (dažnai su garų simboliu ant viršaus. O pats aušinimo skystis dažniausiai būna rausvos arba žalsvos spalvos). P.S. Hibridinis automobilis gali turėti du aušinimo sistemos išsiplėtimo bakelius kaip pvz. nuotraukoje. 

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Atsakymas: Ant aušinimo skysčio bakelio šono yra atžymos. Aušinimo skysčio lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymių.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Atsakymas: Įjungiame (užtraukiame) stovėjimo stabdį. (užtraukiame tiek kad bandant jį dar traukti daugiau neina ir reikalinga labai didelė jėga norint jį dar papildomai užtraukti). Įjungus pirmą pavarą ar atbulinės eigos ir bandant pajudėti jaučiamas stiprus stabdymas, reiškia stovėjimo stabdys pilnai veikia.

7. Parodykite, kur pilsite langų plovimo skystį.

Atsakymas: Langų plovimo skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu. Bakelis dažniausiai būna su mėlynos spalvos dangteliu, ant kurio yra specialus simbolis. t.y. lango ir ant jo bėgančio skysčio ženklu.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

Atsakymas: Pirmiausia tikriname vizualiai. Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir kontrolinė lemputė esanti prietaisų skydelyje. Jeigu bakelis nematomas ir nėra signalizuojančios lemputės ir jei skystis pasibaigęs jis tiesiog nebebėgs ant langų.

9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Atsakymas: Norėdami įjungti garsinį signalą, nuspauskite garsinio signalo simbolį ant vairo.

10. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

Atsakymas: Stabdžių skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu horizontaliai stabdžių pedalui į viršų. Ant stabdžių skysčio rezervuaro dangtelio yra specialus simbolis  (geltonas stabdžių būgnas su stabdžių kaladėlėmis iš šono).

11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.

Atsakymas: Skysčio lygis turi buti tarp MAX ir MIN žymių, esančių ant bakelio šono. Jei žymų ant rezervuaro nėra, apie skysčio trūkumą signalizuos automobilio prietaisų skydelyje esanti stabdžių kontrolinė lemputė.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Atsakymas: Automobilio degimas turi būti įjungtas, kad posūkių signalai veiktų. Norėdami įjungti posūkių signalą paspauskite posūkių svirtelę aukštyn ar žemyn. Žalios spalvos rodyklė – indikatorius prietaisų skydelyje rodo, kuris posūkio signalas veikia.

13. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Atsakymas: Stabdžių šviesos signalų tikrinimas vyksta vizualiai, nuspaudus stabdžių paminą turi užsidegti automobilio gale stop žibintų šviesos. Tamsoje privažiuokite automobilio galu prie sienos ir nuspauskite stabdžių pedalą pamatysite raudonos spalvos stabdžių šviesos signalų (žibintų) atspindį ant sienos arba paprašykite kieno nors pagalbos, kad pažiūrėtų ar užsidega stop žibintai nuspaudus stabdžių pedalą.

14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

Atsakymas: Darbinis (pagrindinis) stabdys laikomas techniškai tvarkingu, jeigu stabdžio pedalą paspaudus, jis nusileidžia ne daugiau kaip pusę savo eigos. Jeigu kaskart spaudžiant stabdžių pedalą, jis spaudžiasi iki galo, vadinasi stabdžiai yra sugedę ir toliau važiuoti negalima.

15. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Atsakymas: Ar tinkamai veikia visi žibintai reikėtų tikrinti vizualiai, kai automobilio variklis įjungtas. Paeiliui įjunkite žibintus ir apžiūrėkite juos. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, jeigu įrengti, turi degti priešrūkiniai žibintai, automobilio gale- raudonos gabaritinės šviesos, atbulinės eigos žibintas, galiniai rūko žibintai, jei tokie įrengti, ir numerio apšvietimas.

16. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

Atsakymas: Lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose rasite atsidarę degalų pylimo dangtelį, kai kuriuose automobilių modeliuose šią informaciją galima rasti ant vairuotojo pusės statramsčio arba automobilio žinyne.

17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

Atsakymas: Atsukus padangos ventilio dangtelį, į patį ventilį įstatomas oro slėgio matavimo prietaisas – manometras. Spustelėjus jį į padangos ventilį ir kelias sekundes palaikius atleidžiame. Manometro skydelyje matysite koks oro slėgis padangoje. Gali būti ir užsukamas manometras ant padangos ventilio. Slėgis turi būti toks, koks yra nurodytas informacinėje automobilio lentelėje.

18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Atsakymas: Padangų protektoriaus gylį galima įvertinti vizualiai apžiūrėjus padangą. Tikslesniam įvertinimui naudojamas specialus rašto gylio matuoklis, taip pat galima pasinaudoti slankmačiu arba paprasčiausia liniuote, matuojama toje vietoje kurioje labiausiai nudilęs rašto gylis. Neturint nei vieno įrankio, galima įvertinti rašto gylį pagal padangos rašto gylio indikatorių. Padangos raštui nudilus iki indikatoriaus labiausiai nudulusioje vietoje, reiškia yra pasiekta riba ir toliau važinėti tampa pavojinga su tokiomis padangomis.

(Padangų protektoriaus gylis turėtų būti ne mažesnis nei 1.6mm vasarą ir ne mažesnis 3mm žiemą).

 

19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti. 

Atsakymas: Vizualiai apžiūrint – padangų protektorius neturėtų būti nudilęs žemiau nustatytų normų ( vasarinė ne mažiau 1.6 mm., žieminė ne mažiau 3 mm.) Padangos turi būti be gumbų, atplaišų ar įtrūkimų. Taip pat įvertiname ar padangos nesubliuškę (ar ne minkštos). 

20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Atsakymas: Avarinės šviesos signalizacijos tikrinimas vyksta vizualiai, kai ji yra įjungta. Norėdami įjungti avarinę šviesos signalizaciją, nuspauskite avarinio signalo jungiklį (raudonas ar juodas mygtukas su trikampio simboliu). Įjungus avarinį prietaisų skydelyje mirksės kartu abiejų posūkių kontrolinės lemputės. Išlipus iš automobilio ir apėjus jį, pamatysite kad visos keturios posūkių lemputės mirksi kartu. Norėdami išjungti avarinį signalą, vėl nuspauskite jungiklį.

Priminimas

Jei reikės išlipti iš automobilio, nepamirškite prieš išlipant įjungti (užtraukti) rankinį stovėjimo stabdį.

Jei atliekant patikrinimą reikia atidaryti (atkelti) variklio gaubtą, tai atlieka egzaminuotojas! Jūsų tik gali paprašyti patraukti variklio gaubto atidarymo svirtį.

Sėkmės egzamine !